Monday, November 28, 2011

RENUNGAN AL-OURAN 13

Allah swt. berfirman dengan maksudnya:

"Sesungguhnya kami telah mengutuskanmu (wahai Muhammad) sebagai Rasul yang menjadi saksi (yang diterima keterangannya) dan sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) serta pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar). Kami mengutuskanmu wahai Muhammad) supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan rasulNya, dan supaya kamu kuatkan agamaNya seta memuliakanNya dan supaya kamu beribadat kepadaNya pada waktu pagi dan petang." (Al-Fat-h: 8 dan 9)

1. Allah telah menyatakan dengan jelas bahawa Nabi Muhammad diutuskan sebagai seorang rasul-Nya.
2. Baginda Rasulullah saw. menjadi saksi kepada umatnya dihadapan Allah dan keterangan Baginda adalah diterima dan urusan ini akan berlaku pada hari pembalasan (Hari Kiamat) kelak. Para malaikat juga akan menjadi saksi kepada manusia serta manusia itu sendiri juga akan menjadi saksi kepada dirinya sendiri.

3. Baginda Rasulullah saw. adalah menjadi pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Berita gembira itu ialah janji Allah untuk memberi balasan yang baik (syurga) dan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan bertaqwa samaada di dunia mahupun di akhirat.

4. Baginda Rasulullah saw.  juga menjadi pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Amaran itu adalah janji Allah untuk memberi balasan buruk iaiti azab siksa ( neraka ) dan kerugian kepada orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar kepada perintah dan larangan Allah ialah orang-orang kafir, musyrik dan fasik.

5. Allah mengutuskan Muhammad supaya Baginda sendiri dan umatnya beriman dan menguatkan agamaNya ( Islam ), memuliakanNya dan beribadat kepadaNya. Perkara inilah yang menjadi antara kewajipan kita sebagai orang-orang Islam dan mukmin.


3. 
Saturday, November 26, 2011

RENUNGAN AL-QURAN -11

HANYA UNTUK ALLAH

Allah berfirman dengan maksud: “Katakanlah: “Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan samesta alam.” (Al-An’aam: 162)
Ayat ini merupakan petunjuk yang mengandungi pengertian yang amat dalam, menjurus kepada setiap diri manusia yang mengaku sebagai hamba Allah - sebagai orang Islam dan mukmin yang sebenar-benarnynya.  Apakah setiap kita yang mengaku sebagai seorang Islam yang beriman dan bertaqwa telah mendalami segala maksud yang tersurat dan apa lagi yang tersirat disebalik setiap patah kalimat dalam ayat di atas.

Apakah sesungguh dan sebenarnya dalam hati dan  dalam semua amal perbuatan kita itu mencerminkan bahawa solat kita, ibadat kita, hidup kita dan mati kita hanya UNTUK ALLAH semata-mata.

Atau apakah kita sedang berada dalam kemelut dan pertarungan dengan segala apa yang lain dalam diri kita dan di luar diri kita (umpama hawa nafsu, sifat-sifat hati yang keji, bisikan syaitan, cintakan dunia yang berlebihan dan lain-lain) sehingga kita tidak mampu untuk mencapai maksud hanya senya untuk Allah semata-mata dan tidak sekali-kali kerana yang lain-lain. Semua ini memerlukan keimanan, keilmuan, ketaqwaan, amal perbuatan, bahkan penyerahan diri untuk menuju Allah. Setiap diri kita amat memerlukan cahaya yang dapat membuka mata hati (basirah) dari Allah swt. 

Dalam semua pekerjaan dan urusan yang disebutkan itu - solat, ibadat, hidup dan mati untuk Allah sesungguhnya merupakan pegabdian dan penyerahan diri yang ikhlas dan suci hati bersama dengan kepatuhan, ketaatan, kesabaran dan kesyukuran yang amat tinggi terhadap Allah dan segala apa yang ditentukannya.  Ini adalah pegangan akidah dan amal soleh manusia yang beriman dan bertakwa dengan hasrat mendapat keredhaan Allah dan kembali kepada Allah.  Wllahu'alam.

Friday, November 25, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 12

MENCINTAI ALLAH DAN RASUL MELEBIHI DARIPADA SEMUA YANG LAIN

Allah berfirman dengan maksud:  "Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai - (jika semuanya itu) menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya (azab seksaNya): kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (durhaka). " (Al-Taubah: 24)

Ayat ini mengandungi peringatan, pengajaran dan petunjuk Allah kepada manusia berkaitan dengan keimanan yang sebenarnya. Antara maksud yang penting dan utama ialah;

1. Jika manusia itu mencintai semua yang perkara lain lebih daripada kecintaan kepada  Allah dan Rasul-Nya dan berjihad untuk agama-Nya (Islam) maka suatu masa Allah akan mendatangkan azab seksanya.

2. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, Ia itu orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah.

3. Kecintaan kita yang paling utama mestilah kepada Allah, RasulNya dan agama Islam.

4. Kecintaan terhadap manusia lain dan perkara lain tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya dan jihad untuk agama Islam.

Erti dan maksud sebenar cinta kita kepada Allah, kepada Rasul dan jihad kepada Agama Islam adalah suatu perkara yang perlu kita pelajari, fahami dan hayati dengan sebenar-benarnya. Apakah yang perlu dan patut kita lakukan untuk mencapai tahap kecintaan sebenarnya kita kepada Allah, Rasul dan Islam. Apakah dalam hidup ini kita mencintai Allah, Rasul dan agama Islam itu melebih daripada semua yang lain-lainnya.

Tuesday, November 22, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 10

MANUSIA MEMIKUL AMANAH ALLAH

Firman Allah bermaksud; "Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-gunung (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. (Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu maka) akibatnya Allah akan menyeksa orang-orang lelaki  yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik, dan orang-orang lelaki yang musyrik serta orang-orang perempuan yang musyrik: dan Allah juga akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Al-Ahzab: 72 dan 73)

1. Manuasia telah diberi dan menerima amanah Allah. Bagaimana kita harus menunaikan semua amanah ini dengan sebaik mungkin sebagai seorang HAMBA ALLAH DAN KHALIFAH di bumi ini?

2. Allah memperingatkan bahawa kebanyakan manusia suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Apakah kita sesungguhnya berusaha keras menghindarkan diri dari melakukan apa sahaja bentuk kezaliman pada diri dan kepada orang lain. Apakah kita sedaya upaya berusaha membuat amal makrruf dan mencegah kemungkaran.

3. Akibatnya kerana banyak melakukan kezaliman dan pelbagai perbuatan ingkar, keji dan kemungkaran, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang MUNAFIK dan MUSYRIK akan menerima pembalasan dan seksaan Allah.

4. Allah menerima taubat orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang beriman. Sesunguhnya jika kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sunguh-sungguh, semoga akhirnya kita terhapus dari segala dosa dan mendapat keredhaan-Nya jua.

Monday, November 21, 2011

GETARAN JIWA - BENIH CINTA


Benih Cinta

Apakah benar sesungguhnya
Engkau kurniakan
hati  jiwa  kuini
bercambah  benih-benih cinta
bersiram nur hidayahMu
berlapis-lapis dalam dadaku
tunduk taat setia cinta
PadaMu
        PesuruhMu
   KitabMu
                                 AlamMu
                                         KetentuanMu
  
Membesar segar bugar
melewati  usia
menjadi  pepohon
bertunjang keimanan
berdaun  keilmuan
berbunga ketaatan 
berputik ketaqwaan
berbuah kebaktian

Ingin  aku petik
buah-buah  ranum
hanyalah sedikit di sini
dinikmati dikecapi
ingin  aku bawa bersama
buat bekal ke sana nanti

Aku jadi tidak sunyi
bukan dalam sendu 
mengigit hati
masih kuada teman sejati
yang memberi khabar
yang membuka  bukti
yang menyaksi  diri
Menghadap kehadratMu
Ya Rab’bi  Ya Ilahi

Kelana Putera
Sura, Dungun, Terengganu DI
Isnin  21 Nov 2011
25 Dzulhi’jjah 1432

Sunday, November 20, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 9

ALLAH TELAH MENYEDIAKAN KEAMPUNAN DAN PAHALA YANG BESAR

Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 15, Allah berfirman dengan maksud: 

"Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) dan orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak - Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar"

Allah swt. Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang tetap pasti menunaikan janjinya dengan memberi keampunan dan pahala yang besar bagi semua orang lelaki dan perempuan seperti yang dinyatakan dalam surah di atas.

Kita mestilah menaruh harapan dan berprasangka baik bahawa kita semua dengan keislaman, keimanan dan ketaatan serta dengan segala sifat dan amal perbuatan soleh yang disebutkan iaitu benar, sabar, merendah diri kepada Allah, bersedekah, berpuasa, memelihara kehormatan diri dan menyebut nama Allah (berzikir) dengan sebanyak-banyaknya kita akan memperolehi keampunan dan pahala yang besar kurniaan Allah.
Dalam usaha mempeolehi kedua-duanya (keampunan dan pahala yang besar) ia pastinya bukanlah perkara yang mudah. Kita mestilah pada setiap waktu dapat memperhambakan diri kita dengan bermuhasabah diri, memperbaiki segala kesalahan dan dosa, mempertingkatkan amal-amal soleh dengan menyuburkan jiwaraga kita  bersama segala sifat-sifat mukmin yang terpuji (mahmudah).

Kita tidak tahu sebanyak manakah peluang dan sampai bilakan masa yang masih ada untuk kita melakukan semua itu. Jadi beribadatlah kita seolah-olah kita akan mengadap dan menumui Allah esok hari.

Saturday, November 19, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 8

MASA

Allah berfirman dengan maksud; "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran."(Al-'AShr:1-3)

Dalam surah ini Allah memberi peringatan dan petunjuk yang amat berguna kepada manusia. Orang yang tidak memanfaat masa dengan baik adalah benar-benar rugi. Yang beruntung pastinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan manusia kerana mereka memanfaatkan masa dengan berfaedah untuk melakukan pelbagai kerja  mentaati Allah. Mereka memberi dan menerima nasihat atau nasihat-mensihari supaya mentaati kebenaran dan tetap bersabar (menetapi kesabaran).

Perkara ini sepatutnya menjadi renungan kita secara serius dan mendalam seandainya kita ingin menjadi antara manusia beriman dan beramal soleh. Persoalan pokok ialah apakah dalam hidup ini kita telah, sentiasa  dan akan terus dapat menggunakan masa dengan bijak, berkualiti dan berfaedah untuk pelbagai kerja buat menyelesaikan urusan-irusan dunia dan lebih-lebih lagi untuk persediaan hari akhirat.

Kita selalu merungut mengenai masa dan kita menyebut tiada masa, tak cukup masa, kesuntukan masa, habis masa, diburu masa, buang masa dan sebagainya. Baik sekali kalau sekiranya pada  setiap hari  itu kita bermuhasabah diri dengan memperhitungkan apakah pada hari ini kita telah mengisi dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Apakah pada esok hari kita masih boleh, perlu dan ingin memperbaikinya.

Kita juga banyak mendengar kata azimat seperti masa itu emas, masa itu peluang, masa itu sumber, masa pergi tak akan kembali dan sebadainya.  Setiap diri dianugerahkan masa sendiri-sendiri Jadi kita awasilah MASA yang masih kita miliki ini. SUATU HARI KITA PASTI MENINGGALKAN MASA atau MASA TETAP MENINGGALKAN KITA.

Friday, November 18, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 8

BERLINDUNG KEPADA ALLAH DARI KEJAHATAN MAKHLUKNYA

Firman Allah bermaksud: "Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhlukNya dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bahul-bahul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki"  (Surah Al-Falaq; 1- 5)

Surah Al-Falaq (Waktu Subuh) mengandungi 5 ayat. Surah ini memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang dilakukan oleh makhlukNya. Termasuklah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini adalah kerana kebanyakan kerja-kerja kejahatan itu dilakukan pada waktu malam berbading dengan waktu siang. Kejahatan dilakukan oleh wanita-wanita tukang sihir yang meghembus ( beserta dengan jampi-jampi) pada bahul iaitu tali-tali yang digunakannya. Kejahatan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki perasaan hasad dengki dalam hatinya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tarmizi dan An-Nasa-i dari 'Uqbah bin 'Aamir bahawa Rasulullah saw. bersembahayang dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Naas dalam perjalanan Baginda.

GETARAN JIWA - ABDI

ABDI

Masihkah ada
cebisan waktuMu
dapatku teruskan
pengabdian  ini
bersihkan jiwa
tuluskan hati
luhurkan budi.

Memanjat tangga-tangga
manusia istimewa
dalam payah getir
gilakan dunia
panahan nafsu gila
bisikan syaitan-syaitan

Mahu larikan aku
jauh sayup
dariMu
benci pada jiwa
taat sabar setia
berisi sarat iman
bermandikan taqwa
berwajah ihsan
damai lagi tenang.

Mahulah aku terus
bersujud bertasbih
bersama gunung-gunung
burung-burung
     pohon-pohon
          mentari
               bulan
                   bintang-bintang.

KepadaMu Yang Maha Mulia
Raja sekalian manusia.

Kelana Putra
Bandar Puteri
Puchong, Selangor DI
18 NOV 2011Jumaat 22 Dzulhi’jjah 1432

RENUNGAN AL-QURAN 7

ALLAH PELINDUNG MANUSIA

Firman Allah bermaksud:

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa berembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. dari golongan jin dan manusia" (An Naas: 1-6)

Surah ini mengandungi 6 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Nama An-Naas  bererti MANUSIA  diambil dari "An-Naas" yang berulang kali disebut dalam surah ini.

Dalam surah ini Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepadaNya dari segala macam kejahatan yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam dada atau jiwa manusia. Bisikan syaitan itu biasanya bersembunyi di dalam hati manusia dengan memujuk dan mengajak manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Syaitan mempengaruhi hawa nafsu manusia dengan berbagai-bagai muslihat dan tipu dayanya.  Sesungguhnya Allah itu ialah Tuhan sembahan manusia dan Raja manusia. Kepada Allahlah kita mesti memohon untuk mendapatkan perlindungan dan pertolonganNya.

Wednesday, November 16, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 6

ALLAH MENJADIKAN MANUSIA CINTA KEPADA KEIMANAN

Firman Allah bermaksud:”

“Dan ketahuilah olehmu bahawa dikalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemahuan) kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan/indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai  kurnia dan nikmat Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al-Hujurat: 7 dan 8)
Ada beberapa perkara yang perlu dan patut kita fikirkan dan dalami daripada Firman Allah dalam kedua-dua ayat di atas.
1. Allah menjadikan manusia cinta kepada keimanan.
2.Allah menjadikan iman sebagai perhiasan atau keindahan dalam hati manusia.
3. Allah menjadikan manusia itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan .Ini adalah kerana keimanan yang tumbuh dan menjadi perhiasan dalam hati seseorang.
4. Orang-orang yang bersifat demikian iaitu yang cinta kepada keimanan, yang menjadikan keimanan sebagai perhiasan hatinya dan sekaligus benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan  merupakan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
5.Semua itu adalah merupakan kurnia dan nikmat Allah kepada manusia.

RENUNGAN AL-QURAN 5

ORANG-ORANG BERIMAN DILARANG MRNGIKUTI SYAITAN

Allah berfirman dengan maksud: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekelian, nescaya tidak seseorangpun diantara kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (An-Nur: 21)

Firman Allah dalam ayat di atas memberi perintah dan petunjuk yang amat jelas bagi setip orang yang beriman. Amat baik jika kita dapat memahami dan menghayti apa yang tersirat di sebalik ayat ini. Antara perkara penting ialah:

1. Allah melarang orang-orang beriman daripada mengikuti langkah-langkah syaitan.

2.Syaitan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan keji dan mungkar.

3.Tanpa kurnia dan rahmat Allah, tidak ada seorangpun diantara manusia ini akan dibersihkan selama-lamanya daripada segala  perbuatan keji dan mungkar.

4.Allah membersihkan sesiapa yang dikehendaki-Nya.

Monday, November 14, 2011

GETARAN JIWA - PEPOHON CINTA

Pepohon Cinta

Pepohan cinta  kita
Dulu sampailah kini
Tegak  segak berdiri
Merimbun dedaunya
Kita tumpang berteduh
Membelai kasih mesra
Hanya buat seketika

Pepohon cinta kita
Bertunjang bumi setia
Mengcengkam kepalsuan
Takkan rebah tumbang
Dilanda ribut raksasa
Dibadai gelombang menggila

Bercabang dahan kemesraan
Meliuk- lintuk kasih sayang
Melambai bila kesepian
Senyum bila keseorangan
Lesu bila kecemburuan
Duka bila  kehilangan

Semarakkan bebunga cinta
Mengharum kebahagian
Dekat kita dakap
 Jauh  kita rindu
Berputik setiap detik
Bersama kita memetik
Pasti kita takkan lupa

Sayang kekasihku…

Apakah pepohon cinta kita ini
Akan hilang  jua
Bersama ujung usia  
Bila senjakala menutupnya
Ataukah tetap hidup segar
Dan kita boleh berteduh lagi
Bila sampai di sana nanti

Kelana Putera
Rantau Abang,Terengganu DI
Ahad 13 November 2011
17 Dzulhi’jjah 1432
 


Saturday, November 12, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 4

PERINTAH ALLAH KEPADA ORANG-ORANG LAKI-LAKI DAN WANITA YANG BERIMAN
Allah berfirman dengan maksud: "Katakan kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (An-Nur: 30)

"Katalah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau puerta-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekelian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (An-Nur: 31)

Friday, November 11, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 3

SEMUA MAKHLUK BERSUJUD KEPADA ALLAH

Firman Allah bermaksud: "Apakah kamu tiada mengetahui, bahawa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tiada seorang yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (Al-Hajj: 18)

Semua makhluk ciptaan Allah di langit dan di bumi serta di antara kedua-duanya bersujud kepada Allah termasuklah manusia. Banyak dikalangan manusia itu telah ditetapkan azab atas mereka. Golongan ini tentulah terdiri dari orang-orang kafir. munfiq dan durhaka.

Orang-orang yang dihina oleh Allah pastinya tidak dimuliakan oleh mana-mana manusia. Golongan orang yang paling hina di sisi Allah ialah ahli-ahli neraka dan tempat yang paling hina pada manusia ialah neraka jahanam.

Allah berfirman dengan maksud: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (Al-Hajj: 77)

Orang-orang beriman diseru untuk ruku', sujud dan menyembah Allah serta berbuat kebajikan supaya mereka mendapat kemenangan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan untuk memberi petunjuk dan pertolonganNya kepada orang-orang beriman dan bertaqwa baik di dunia mahupun di akhirat.

Dalam kehidupan yang singkat ini kita mempunyai masa, kesempatan dan kemampuan untuk membuat kebajikan dan pasti ada banyak jalan untuk berbuat kebajikan sekiranya kita mengetahui dan memahami pengertian dan tujuannya.

Thursday, November 10, 2011

RENUNGAN AL-QURAN 2

Allah swt. berfirman dengan maksud;  “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa” (Surah Al-Baqarah: 21)
“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu, kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui” (Surah Al-Baqarah:22)
Kedua-dua ayat di atas menyatakan dengan jelas akan keesaan dan kebesaran Allah dan Allah menyeru manusia menyembahNya.
Dia  adalah Tuhan yang telah menciptakan  semua manusia  termasuklah orang-orang yang sebelum ini.  Dengan kerana itu manusia diminta dan dihajati supaya bertaqwaka kepadaNya.
Dalam ayat kedua diatas Allah menjelaskan bahawa Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan untuk manusia hidup dan meneruskan kehidupan dan langit dijadikan sebagai atap atau bumbung. Dia menurunkan air (hujan) dari langit dan daripada hujan itu ditumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan termasuklah buah-buahan yang menjadi rezki untuk manusia.
Allah melarang manusia mempersekutukaNya dengan menyembah tuhan-tuhan lain, selain daripada-Nya.  Dalam sejarah umat manusia telah banyak kejadian di mana manusia telah menyembah tuhan-tuhan lain seperti menyembah lembu, berhala, api, matahari, bulan ,syaitan dan lain lain sehingga menjadikan manusia itu  syirik dan kafir.

Monday, November 7, 2011

RENUNGAN AL-QURAN

 Allah swt. berfirman dengan maksud; “Wahai sekelian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari (akhirat) yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah” (Surah Luqman: 33)

 Firman Allah dalam ayat di atas mengandungi maksud, perintah dan peringatan yang jelas kepada umat manusia. Ada beberapa perkara yang mesti kita renungkan dengan penuh kesedaran dan keninsafan.

1. Semua manusia diseru supaya berkaqwa kepada Allah.
2. Semua manusia diingatkan supaya takut akan hari akhirat.
3 Pada hari akhirat atau hari pembalasan itu seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya. Begitu juga seseorang anak tidak dapat melepaskan ibu atau bapa dari azab dosa masing-masing, walau sedikitpun.
4 Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar.
5 Manusia dilarang daripada diperdayakan oleh kehidupan di dunia.
6 Manusia dilarang daripada diperdayakan oleh syaitan menerusi bisikan dan  ajakannya.
7 Kedua-dua keperdayaan itu menyebabkan manusia berani melanggar perintah Allah.
Sama-samalah kita fahami, dalami dan hayati segala maksud yang terkandung dalam ayat di atas dengan harapan bertambah kukuh dan kuatlah keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah swt.

Wednesday, November 2, 2011

GETARAN JIWA - SEBUAH MEMORI

Sebuah memori

Berlari dalam minda
bermain di penjuru kalbu
khazanah perjalanan diri
merakam beribu hari
jadi terlalu peribadi
Akan ku singkap sendiri

Menjajah usia muda dewasa
pusing keliling roda hidup
kerja buat seorang cikgu
anak didik dah jadi manusia
tabur jasa di desa dan kota
jejak semangat gurunya

Bunga-bunga harapan bangsa
sumber ilham teguhkan jiwa
dapatku bertahan sampai ujungnya
hati kecil pernah bertanya
apakah engkau tak jemu
dalam kerja dikatakan kaku


Minda dan hati tidak goyang
isi aspirasi bangsa merdeka
sediakan generasi  harapan
meredah hidup globalisasi
melayari gelombang ICT
jadi penerima dan pemberi

Jayakan visi dan misi negara
Reformasi pendidikan Malaysia
membentuk generasi gagah perkasa
bela diri, keluarga dan bangsa
dipersada persaingan antarabangsa
supaya tidak luput dari dunia

Semuanya jadi kenangan rindu
masaku bermakna telah berlalu
kini aku hanya menunggu
senja damai pasti menutup hariku
tapi aku masih belum jemu
menghirup segar udara pagi

Berteduh bila panas mentari
merenung diri ketika senja
apakah baktiku ini?
hanyalah sebutir padi cuma
aku harap ada isinya
jadi benih berlipat ganda

Pada cucu dan cicit menanti
Inginku wariskan jua
cetusan hati dan minda ini
menjadi gunung budi  sejati
bila aku telah tiada
ditutup tirai malam gelita

Hanya dapat kutinggalkan
sekuntum mawar merah
harumnya sampai bila-bila
agar dapat kalian ciumnya
lambang sejati kasih murni
bersama sebuah memori ini

Kelana Putera
Ipoh, 26 Februari 2011
23 R’Awal 1432