Friday, February 13, 2015

RENUNGAN AL-QURAN 21/2015

DOSA SYIRIK TIDAK DIAMPUNKAN

48. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-Nya (dengan Sesutu apa jua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut aturan syariat-Nya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia melakukan dosa besar.(AN-NISAA’: 48)

No comments:

Post a Comment