Sunday, December 30, 2012

TITISAN TINTA 2/2013 - AKHLAK

10 AKHLAK PARA WALI

1.Bersih hati 2. Ringan tangan (dermawan) 3. Benar lidah 4. Merendah diri 5. Sabar dalam penderitaan 6. Menangis di waktu sendirian 7. Menasihati sesama makhluk 8.Kasih sayang kepada sesama mukminin 9. Memikirkan kerosakan dunia dan 10. Mengambil pelajaran daripada segala kejadian dan peristiwa.

 

TITISAN TINTA 1/2013 - BERFIKIR

FIKIR TERHADAP LIMA PERKARA

“Jika seseorang ingin mencapai fadhilah tafakur maka hendaklah ia berfikir dalam lima macam: 1. Memikir ayat-ayat bukti-bukti kebesaran kekuasaan Allah 2.Memikirkan nikmat pemberian Allah 3. Memikir pahala yang dijanjikan Allah 4. Memikir seksa hukuman  Allah dan 5.Memikir apa yang diredhai dan apa yang dimurkai Allah. Bila seseorang memikirkan lima perkara ini, maka ia termasuk dari golongan orang yang disebut dalam hadith Nabi saw. – “Berfikir sesaat lebih afdal daripada ibadah satu tahun”. (Abul Laits)

 

Saturday, December 29, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 212

ORANG-ORANG YANG MENYEMBUNYIKAN AYAT-AYAT ALLAH

174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan (meminda atau mengubah) apa-apa keterangan Kitab Suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi perut  mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (AL-BAQARAH; 174)

Friday, December 28, 2012

Getaran Jiwa - Cinta Abadi


CINTA  ABADI
Aku cari
Cnta Abadi
damai sejahtera
dalam alam tidak bersua
hanya ada cinta dunia
Perhiasan  kemewahan
fana’ kan lebur jua
bersama langit pecah belah
bersama bintang-bintang gugur berserak
bersama gunung ganang lebur berterbangan
bersama laut meruap asap
bersama  bumi  muntah ranap
bersama jasad punah ranah
rupanya dikau Cinta Abadi
berpeluk roh suci murni
berpasang gandingan
bersama menemani
kelak bertemu kembali
suci dengan Yang Maha Suci


Kelana Putra
Mahlihai Cinta
Rabu 12.12.12
28 Muharam 1434

Mutiara Hadis

APABILA SESEORANG HAMBA DI CINTAI DAN DIBENCI OLEH ALLAH SWT

Nabi saw. bersabda:
“Sesungguhnya Allah Taala itu apabila mencintai seseorang hambaNya, lalu dipanggilkan Jinril, kemudian berfirman:

“Sebenarnya Aku ini mencintai si Anu itu, maka cintailah ia. Orang itupun dcintai oleh Jibril. Selanjutnya Jibril berseru di langit dan berkata: ‘Allah mencintai si Anu, maka cintailah orang itu’. Lalu iapun dicintai oleh seluruh penghuni langit. Kemudian diletakkanlah satu penerimaan dalam hati penduduk bumi.
Sebaliknya apabila Allah Taala itu membenci membenci seseorang hambaNya, lalu dipanggilkan Jibril. Kemudian berfirman:

“Sebenarnya Aku ini membenci si Anu itu, maka bencilah ia. Orang itupun dibenci oleh Jibril. Selanjutnya Jibril berseru di langit dan berkata: ‘Allah membenci si Anu, maka bencilah orang itu’. Iapun lalu dibenci oleh seluruh penghuni langit. Kemudian diletakkanlah rasa kebencian itu dalam hati penduduk bumi.
(Diriwayatkan oleh Imam Muslim)

Thursday, December 27, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 209

SUPAYA MANUSIA BERSYUKUR

78.Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikitan); supaya kamu bersyukur. 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa? Tiada yang menahan mereka (dari jatuh) melainkan Allah; sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.(AN-NAHL; 78-79)

RENUNGAN AL-QURAN 211

ORANG-ORANG YANG SERUGI-RUGINYA

103. Katakanlah (wahai Muhammad); “Mahukah, kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal perbuatan? 104. “(Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan”. 105. Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka  dan akan pertemuan dengan-Nya; oleh itu gugurlah amal-amal mereka; maka akibatnya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak. (AL-KAHFI: 103-105)

Tuesday, December 25, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 210

MANUSIA SEPERTI BINATANG TERNAK DAN LEBIH SESAT

178. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah (dengan sebab persediaannya) maka dialah yang beroleh petunjuk ; dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah (dengan sebab keingkarannya) maka merekalah orang-orang yang rugi. 179.  Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Neraka Jahanam banyak dari Jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak; bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (AL-A’RAAF: 178-179)

GETARAN JIWA - Fanatik Cinta

Fanatik Cinta

Cinta Kau dan Aku
Cinta sehati dua jiwa
Cinta setiap detik ketika

Cinta itu tidak buta

Cinta tak boleh dijual beli
Cinta tidak digadai kongsi

Cinta bukan calang-calang
Cinta berbayar nyawa

Cinta dendam asmara
Cinta bukan barang mainan

Cinta kasih bulan madu
Jangan sesekali putus cinta

Cinta dulu kini dan selamanya…!!!

 

Kelana Putera
Asmaradana-Cinta
Selasa 25 Dis 2012
11 Safar 1434

 

Monday, December 24, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 208

MENYAHUT SERUAN ALLAH DAN RASUL

24. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila Ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna; dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan. 25. Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum). Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksa-Nya. (AL-ANFAAL: 24-25)

Sunday, December 23, 2012

HARI KIAMAT

PERISTIWA KIAMAT  DALAM  SURAH AL-INSYIQAAQ
Firman Alah Taala dengan maksudnya:
“Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah  semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinyNya.” Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka  ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang mana-mana beriman) dengan gembira.” (Al-Insyiqaaq: 1-8)
1.Langit dan bumi mematuhi perintah Allah.
2.Sesiapa yang bekerja bersungguh-sunguh menuju Allah, ia pasti akan menemuiNya.
3.Orang-orang yang diberi dan menerima kitabnya dari sebelah kananya dihisab dengan mudah.
 
4.Orang-otang ini akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dan berada di dalam syurga. Mereka bergembira.
 

Saturday, December 22, 2012

WAHAI PARA HAMBAKU

 
Allah Taala berfirman yang bermaksud:
 
Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman sebagai suatu yang Aku haramkan di antara kamu; Oleh itu janganlah kamu saling menzalimi.
Wahai para hamba-Ku, semua orang daripada kamu adalah tersesat, melainkan orang yang Aku beri petunjuk. Oleh itu mintalah petunjuk kepada-Ku, nescaya kamu akan Kuberikan petunjuk.
Wahai para hamba-Ku, semua orang daripada kamu adalah lapar, melainkan orang yang Aku beri makan; Oleh itu mintalah makanan kepada-Ku, nescaya kamu Kuberi makanan.
Wahai para hamba-Ku, semua orang daripada kamu adalah telanjang, melainkan orang yang Aku beri pakaian; Oleh itu mintalah pakaian kepada-Ku, nescaya kamun Kuberi pakaian.
Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya kamu berbuat dosa pada malam hari dan siang hari, sementara Aku mengampunkan semua dosa kamu: Oleh itu mohonlah ampun kepada-Ku, nescaya Kuampuni kamu.
Wahai para hamba-Ku, janganlah sekali-kali kamu melakukan sesuatu kemudaratan yang dapat menimbulkan mudarat bagi-Ku. Sekali-kali kamu juga tidak akan mampu melakukan suatu kemanfaatan yang dapat menimbulkan manfaat bagi-Ku.
Wahai para hamba-Ku, sekiranya kamu yang terdahulu dan yang terakhir daripada manusia dan jin semuanya memiliki (hati sebagaimana) hati orang yang paling bertaqwa, maka hal itu tidak akan menambah (keagungan) sedikitpun dalam kerajaan-Ku.
Wahai para hamba-Ku, sekiranya kamu yang terdahulu dan yang terakhir daripada manusia dan jin semuanya memiliki (hati sebagaimana) hati orang yang paling derhaka, maka hal itu tidak akan mengurangi (keagungan) sedikitpun dalam kerajaan-Ku.
Wahai para hamba-Ku, jikalau kamu yang terdahulu dan yang terakhir daripada manusia dan jin semuanya berdiri di suatu tanah lapang, kemudian memohon kepada-Ku, lalu Kuberikan  kepada setiap pemohon sesuai dengan permohonannya, maka hal itu tidak akan mengurangi (sedikitpun) kekayaan yang ada pada-Ku, melainkan seperti halnya air yang melekat pada sebatang jarum jika jarum tersebut dicelupkan ke dalam lautan (lalu diangkat).
Wahai para hambaku, sesungguhnya amalan kamu itulah yang akan Kuhisab, kemudian Aku memberi balasannya secara sempurna. Maka sesiapa mendapat balasan yang baik, hendaklah dia memuji Allah; dan siapa mendapat balasan yang buruk, janganlah sekali-kali mencela, melainkan terhadap dirinya sendiri.
(Muslim meriwayatkan daripada Sa’id bin Abdul Aziz, daripada Rabi’ah bin Yazid, daripada Abu Idris al-Khaulani, daripada Abu Za r.a, daripada Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Allah SWT dalam firmanNya…)
(Riwayat Muslim no. 2577)
 
 

Friday, December 21, 2012

KELOMPOK-KELOMPOK MANUSIA

12  KELOMPOK  MANUSIA APABILA DIBANGKITKAN
Nabi saw. ditanya tentang makna firman Allah Taala: “Iaitu hari (yang pada waktu ini) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok”. Mendengar pertanyaan ini Nabi saw. menangis, kemudian baginda bersabda: “Wahai orang yang bertanya, kamu bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Pada waktu itu, adalah hari kiamat, di mana kaum dan umatku dikumpul menjadi 12 bahagian:
1. Mereka dikumpulkan dalam bentuk kera, mereka ini ialah orang-orang yang suka memfitnah.
2.  Mereka ini dikumpulkan dalam bentuk celeng, mereka ini ialah orang-orang yang suka
makan barang haram.
3. Mereka dikumpulkan dalam keadaan buta dan bingung, mereka inilah orang-orang  yang melewati batas dalam hukum.
5. Mereka dikumpulkan dalam keadaan mulut yang mengalir nanah dan menanam lidahnya, mereka inilah para ulama yang menyimpang di antara perkataan dan perbuatannya.
6. Mereka dikumpulkan dengan keadaan tubuh badan yang penuh  luka dari api neraka, mereka inilah orang-orang yang menjadi saksi dengan kedustaan.

The Gallery 1Rubaiyat of Omar Khayyam(78,913 bytes)
Home Up Pic 1 Pic 2 Pic 3 Pic 4 Pic 5 Pic 6 Pic 7
© Shahriar Shahriari 1998, Vancouver Canada, 1999 - 2003, Los Angeles, CA
You may use any part presented herein for non-commercial purposes only, on the condition of giving full credit to the author and to this home page, including a hyperlink, if you wish to use these material over the Internet.

This page was last updated on Thursday, April 22, 2010

muTiaRa-HaDis - Mencari dunia

MENCARI DUNIA

Nabi saw. bersabda: “Jika ia pergi mencari dunia untuk mencukupi keperluan anak kecilnya, maka ia berada di jalan Allah, jika ia pergi mencari dunia bagi memberi nafkah bagi keperluan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia berada di jalan Allah, jika ia pergi mencari dunia untuk keperluan diri sendiri agar tidak meminta-minta pada orang lain, maka ia berada di jalan Allah; dan jika ia pergi mencari dunia  kerana riak dan berbangga-bangga, maka ia berada di jalan syaitan”.

RENUNGAN AL-QURAN 207

ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH DAN ANGKUH

40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan yang angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi  mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk Syurga sehingg unta masuk ke lubang jarum. Dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. (AL-A’RAAF; 40)

Wednesday, December 19, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 206-AKIDAH YG SATU

KESATUAN AKIDAH
KeimanaN atau akidah terhadap Allah Yang Maha Esa adalah asas pokok yang satu, tetap dan tidak berubah dari satu umat ke satu umat sejak dahulu hinggalah ke hari kiamat. Perkara ini terus kekal tetap melepasi perubahan zaman (masa) dan perbezaan tempat (ruang). Dalam tempoh yang panjang semenjak umat-umat terdahulu lagi, Allah SWT menurunkan Kitab-kitab-Nya dan mengutuskan semua Rasul-Nya hinngalah kepada umat yang terkemudian (umat mutakhir-umat Muhammad). Allah Taala berfirman:  
“Allah telah menerangkan kepada kamu-di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya-apa yang telah diperintahkan-Nya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: “Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya”. Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima agama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dihekendaki-Nya untuk menerima agama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada agama-Nya itu sesiapa yang rujuk kembali kepada-Nya (dengan taat) (ASY-SYURA: 13)

Tuesday, December 18, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 205

MEREKA TIDAK BIMBANG DAN BERDUKACITA

69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Shabiin, dan orang-orang Nasrani, sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah (dan segala Rasul-Nya meliputi Nabi Muhammad saw.), dan beriman kepada hari kiamat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. 70. Demi sesungguhnya! Kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel dan Kami telah utuskan kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian dari Rasul-rasul itu, dan mereka bunuh yang sebahagian lagi, (AL-MAA’IDAH: 69-70)

Getaran Jiwa - CinTa BuLanmaDu

CINTA BULAN MADU

Cinta
Kau dan Aku
demi sumpah janji
demi cinta tulus murni
dalam senyum bertanam mesra
dalam mesra menarik ingin
dalam ingin panas dingin
dalam madah bicara hati
dalam hati semarak dendam
dalam jiwa denyut jantung
dalam jantung hati gelora
dalam gelora ombak rindu
dalam  rindu  mendakap asmara
dalam asmara tsunami cinta
dalam asyik dendam asmara
asyik cinta bulan madu
pertama selamanya
Kau dan Aku

Kelana Putra
MahLiGai-CinTa
Sabtu 10 Nov 2012
25 Dzulhijah 1433

 

 

Monday, December 17, 2012

Mutiara Hadis - Tauhid

KALIMAH TAUHID

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin malik r.a. berkata Rasulullah saw. Bersabda:

“Malaikat Jibril turun sambil membaca ayat bermaksud: ‘Pada hari digantikan bumi dengan bumi yang lain, demikian pula langit, dan semua makhluk menuju kepada Allah yang Esa dan kuasa memaksa’ (Ibrahim: 48)
Nabi saw. Bertanya: Ya Jibril, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat?

Jawabnya: Ya Muhammad, mereka berada di atas bumi yang putih, belum pernah orang berbuat dosa di sana. Maka apabila menggaung jahanam satu kali, maka para malaikat lari, berpegang pada arasy, dan tiap malaikat berdoa; Ya Tuhan, aku tidak minta sesuatu kecuali keselamatan diriku. Sedang bukit bagaikan bulu yang dicabut dan dihambur-hamburkan, sedang bukit menjadi cair kerana takut pada jahanam, maka didatangkan jahanam yang menggaung satu kali dipertahankan oleh tujuh puluh ribu malaikat yang memegang kendalinya sehingga dihadapkan kepada Allah, lalu diperintahkan:
 
Hai Jahanam bercakaplah! Laa illaha illallah demi kemuliaan dan kebesaran-Mu ini, hari aku membalas orang-orang yang makan rezeki-Mu dan menyembah lain-Mu, tidak dapat melalui aku, siapa yang tidak mempunyai surat kebenaran.

Nabi saw. Bertanya: Ya Jibril, apakah surat kebenaran hari kiamat itu?

Jawab Jibril: Terimalah khabar baik hai Muhammad, kerana umatmu mempunyai surat kebenaran, iaitu siapa yang percaya, LAA ILLAAHA ILLALLAH, MAKA IA DAPAT MENYEBERANG JAHANAM.
Lalu Nabi saw. Bersabda: Alhamdulillah yang memberi ilham syahadah Laa illaaha illallah.

Nabi saw. Bersabda:
Pada hari kiamat ada seorang yang dihadapkan ke mizan, lalu dikeluarkan lembaran amalnya sembilan puluh sembilan berkas, tiap-tiap berkas selebar pandangan mata, di dalam semua dosa-dosanya, maka diletakkan atas timbangan, kemudian di bahagian yang lain, dibawakan kertas selebar hujung jari berisi syahadah: Laa illaha illallah, wa anna Muhammad abdu warasuuluh, tiba-tiba kertas kecil itu dapat mengalahkan beratnya bekas-bekas yang banyak itu, dan menghapuskan semua dosa-dosanya.

Selain itu Nabi saw. Bersabda:
“Seutama-utama apa yang aku baca dan dibaca oleh Nabi-nabi sebelumku, iaitu kalimat Laa illaaha illallah”

Sekian semoga kita mempeolehi pelajaran dan manfaat yang amat berguna daripada sabda-sabda Baginda Nabi saw. Ini.
Sekian, Was’salam!

 

RENUNGAN AL-QURAN 204 - HIJRAH

PAHALA HIJRAH

100. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah ( untuk membela dan menegakkan Islam), nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki  yang makmur; dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mati (dalam perjalanan), maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (AN-NISSA’: 100)

RENUNGAN AL-QURAN 203

PERNIAGAAN SECARA SUKARELA DAN DITEGAH BERBUNUHAN

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri.  Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu. (AN-NISSA: 29)

Sunday, December 16, 2012

Getaran Jiwa - "Selamat tinggal"


SELAMAT  TINGGAL
Aku di sini miliki
Ayah bonda
suami isteri
anak pinak
kaum kerabat
sahabat handai
kekasih
harta kekayaan
pangkat kedudukan
gelaran kemegahan
gempita gelak tawa
seloka riang ria
bahagia senyum mesra
belaian permata jiwa
cinta dendam asmaradana
nanti kan tiba saat ketika
semua itu pasti
hilang lenyap
aku mesti lupakan
aku mesti tinggalkan
wahai cinta kasihku
wahai pujaan jiwaku
wahai rindu mesraku
wahai duniaku
aku pergi  dahulu
pulang kembali pada-Nya
selamat tinggal semua
adios –sayonara-good bye…!!!

Kelana Putra
Mahligai Cinta
Tasik Puteri
Bukit Besi, Dungun
Isnin 17.12.12
3  Safar 1434.

RENUNGAN AL-QURAN - 202

UMAT YANG SATU.

213. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang  beriman dengan balasan Syurga), dan pemberi amaran (kepada orang-orang nyang ingkar dengan azab Neraka) dan Allah menurunkan bersama-sama Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kearah kebenaran yang diperselisihkan  oleh mereka (yang derhaka itu), dengan izin-Nya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayah-Nya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus (menurut undang-undang peraturan-Nya. (AL-BAQARAH: 213)

Saturday, December 15, 2012

MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH - 5

ERTI IMAN

Iman dari sudut istilahnya adalah membenarkan, mempercayai dan meyakini akan sesuatu dengan pasti dan  tiada sebarang perubahan dan pembatalannya disertai dengan kepatuhan yang sempurna. Oleh itu beriman kepada Allah swt. ringkasnya bermaksud mempercayai, meyakini dan membenarkan secara pastinya akan adanya (wujudnya) Allah Taala, keesaan dan kekuasaan-Nya, semua sifat dan kesempurnaan-Nya yang tiada batas.

Para ulama berbeza pendapat tentang hakikat iman yang sebenarnya.  Persoalannya adakah iman itu memiliki semua tiga komponen iman iaitu: (a) tasdik (membenarkan dengan hati), (b) ikrar (mengaku dengan lidah) dan (c) amal (melakukan dengan angota). Sebahagian ulama melihat hakiat iman yang sebenar-benarnya ialah tasdik mutlak iaitu menyakni, mempercayai dan membenarkan dengan hati semata-mata; tidak termasuk ikrar dan amal. Mereka beranggapan bahawa Ikrar dan amal hanyalah sebagai syarat kepada penyempurnaan iman dan tidaklah merupakan hakikat iman.

Pendapat ini lebih cenderung membezakan antara dua perkara iaitu iman dan amal. Iman itu adalah akidah (tauhid) dan amal perbuatan adalah syari’at. Keimanan diumpamakan sebagai pokok dan diatasnya berdiri syariat iatu cabang-cabangnya dan dari cadang-cabang itu pula keluarlah buah-buahnya itu segala amal-amal perbuatan.

MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH - 4

BENAR-BENAR BERIMAN DAN BERTAQWA

Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu (yang sebenarnya)  ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, dan segala Malaikat, segala Kitab, sekelian Nabi, dan bersedekah harta yang disayangi kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, musafir, peminta-peiminta sedekah dan hamba-hamba yang menuntut kemerdekaan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa. (AL-BAQARAH; 177)

Friday, December 14, 2012

SIAPAKAH HAMBA YG ARIF..?

TANDA-TANDA HAMBA YANG ARIF
“Tanda-tanda HAMBA YANG ARIF itu ada lapan perkara iaitu:
“HATInya sentiasa berasa TAKUT. Harapan (iaitu takut kepada ancaman Allah dan HARAPAN kepada balasan baik yang telah dijanjikanNya). LIDAHnya sentiasa bersama ucapan SYUKUR dan PUJIAN terhadap Allah. Kedua MATAnya selalu bersama rasa MALU dan TANGIS. KEMAHUANnya sentiasa bersama kepuasannya untuk  MENINGGALKAN dan mencari KERIDHAAN (iaitu meninggalkan dunia dan mencari keridhaan Tuhannya)” (Usman r.a)

Thursday, December 13, 2012

MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH - 3

BERIMAN KEPADA YANG DIPERINTAHKAN

285. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan juga kepada orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya. Mereka berkata: “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari Rasul-rasul-Nya”. Mereka berkata lagi: “Kami dengar dan kami taat”. (Kami pohonkan) keampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jualah tempat kembali. (AL-BAQARAH; 285)

GETARAN JIWA - Sibuk

SIBUK

Semua orang jadi sibuk
sibuk siang sibuk malam
sibuknya macam-macam
urusan dunia tak mahu dihenti
cari makan tambah rezeki
kumpul wang harta benda
memadu kasih main asmara
berhibur gelak tawa
keliling negeri pusing dunia
sesekali berangan panjang
pasang harapan berjela-jela
duduk bangun tidur jaga
bergelut  tawan isi dunia
gamat gawat tiap ketika
dihanyut bisikan godaan
begitupun jua
di sana nanti akan lebih
sibuk tak henti-henti
urusi nasib sendiri
hingga tiada kesempatan
toleh kanan toleh kiri
tanya khabar ibu ayah
isteri dan anak pinak
dari itu tak ingin
mahu ambil peduli lagi
terlalu sibuk dan disibukkan
kerana mau menjengah
suatu yang belum pasti
hidup  alam abadi …!

 
Kelana Putra
Mahligai Cinta
Tasik Puteri
Bukit Besi, Dungun
Khamis 14.12.12
29 Muharam1434

 

 

 


 

 

MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH 2

MANUSIA DISERU SUPAYA BERIMAN

21. “Wahai sekelian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahlu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang) bertakwa. 22. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menurunkan dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa)”. (AL-BAQARAH: 21-22)

MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH - 1

KEIMANAN KEPADA ALLAH

Keimanan kepada Allah SWT. itu merupakan hubungan yang semulia-mulianya di antara hamba (manusia) dengan Dzat Yang Maha Menciptakannya. Semulia-mulia makhlauk ciptaan Allah adalah manusia dan semulia-mulia yang manusia miliki ialah hati dan semulia-mulia hati adalah beriman kepaada Allah Yang Maha Esa. Semua ini adalah suatu nikmat dan kurniaan Allah kepada manusia selaku hamba-Nya.

Allah Taala berfirman: “….dan kamu wahai orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur kerana,  Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu; perkara-perkara yang kamu benci; mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus”. 8. (Mereka dijadkan berkeadaan demikian) sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian dari Allah; dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui; lagi Maha Bijaksana. (AL-HUJURAT: 7-8)  

Tuesday, December 11, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 201

PENYOKONG-PENYOKONG AGAMA ALLAH
 
22. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergmak berkasih mesra  dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripada-Nya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberian-Nya. Merekalah penyokong-penyokong (agama) Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penykong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. (AL-MUJAADALAH: 22)

MutiaRa-HaDis - Ulama

ULAMA

Nabi saw. bersada: “Ulama itu sebagai orang-orang yang dipercaya oleh para Rasul (Nabi-nabi) untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah selama mereka  tidak menjlat kepada raja (pemerintah) dan tidak rakus kepada dunia, maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianiti  Rasul-rasul  (Nabi-nabi), maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah dari mereka”.

Monday, December 10, 2012

MuTiAra HaDis - Kasih sayang

Nabi saw. bersabda: Ada beberapa hamba Allah yang akan diberi oleh Allah pada hari kiamat mimbar dari nur,mereka bukan Nabi dan bukan syuhadah, sehingga mereka itu diinginkan oleh para Nabi dan syuhadah. Sahabat bertanya: Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi saw. "Mereka orang-orang yang saling berkasih sayang kerana Allah semataa-mata".

RENUNGAN AL-QURAN 200

ATURAN ALLAH

2. Dia-lah yang mengaturkan kejadian kamu; maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman; dan Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan (serta membalas masing-masing). 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, dan ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu dan kepada-Nyalah tempat kembali. (AT-TAGHAABUN: 2-3)

MutiAra HaDis - Sabar

SABAR

Nabi saw. bersabda: “Sabar itu ada tiga; 1. Sabar menjalankan taat, 2. Sabar menghadapi musibah (bala bencana) dan 3. Sabar meninggalkan maksiat. Maka sesiapa yang sabar atas penderitaan musibah sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik, maka dicatatkan baginya 300 darjat. Dan sesiapa yang sabar berbuat taat, maka dicatat baginya 600 darjat. Dan siapa yang sabar meninggalkan maksiat maka dicatat baginya 900 darjat.

Sunday, December 9, 2012

MuTiarA HaDis

HARTA HARAM
 
Nabi saw. bersabda: " Siapa yang mendapat harta dari haram, lalu digunakan untuk sedekah atau menghubungkan silaturrahim atau bersedekah jihad fisabilillah, maka dikumpulkan semua itu dan dilemparkan ke dalam neraka".

Tawakkal kepada Allah

Nabi Dawud as. berkata kepada Nabi Sulaiman as.
 
"Hai anakku, sungguh dapat dijadikan tanda adanya taqwa seseorang itu dengan tiga macam; 1. Baiknya tawakkal dalam apa yang belum dicapai, 2. Dan redha menerima apa yang terjadi (tercapai) dan 3. Sabar menghadapi apa yang terlepas dari tangannya".

Saturday, December 8, 2012

Kemuliaan umat Muhammad saw.

Nabi Adam berkata: “Sesungguhnya Allah telah memberi kepada umat Muhammad saw. empat macam kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku: 1. Menetapkan tempat taubatku di Mekah, sedang umat Muhammad saw. akan diterima taubat mereka di mana-mana tempat. 2. Dahulunya aku berpakaian dan ketika berbuat dosa ditelanjangi, sebaliknya umat Muhammad saw. berbuat dosa dengan telanjang dan Allah memberi  pakaian kepada mereka. 3. Ketika aku berbuat dosa dipisahkan dengan isteriku, tetapi umat Muhammad saw. berbuat dosa dan tidak dipisahkan dengan isterinya. 4. Aku telah berbuat dosa di dalam Syurga, sehingga dikeluarkan daripadanya, sebaliknya umat Muhammad saw. berbuat dosa di luar Syurga, kemudian dapat masuk Syurga sesudah taubat.

MuTiaRa HaDis

NIAT DALAM AMAL

Nabi saw. bersabda: “Seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanat sebesar bukit, lalu ada seruan: Siapa yang berasa pernah dianiaya oleh Si-Fulan ini boleh datang untuk dibayar, maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bahagiannya sehingga tiada tinggal satupun dari hasanat yang banyak itu, sehingga hamba itu menjadi bengang. Kemudian Tuhan berkata kepadanya: “Untukmu ada simpanan pada-Ku yang Aku tidak perlihatkan kepada malaikat atau seorangpun dari makhluk-Ku”, lalu ia bertanya: Apakah itu? Jawab Tuhan; “Iaitu niatmu yang engkau selalu niat akan berbuat kebaikan, ditulis untukmu berlipat ganda tujuh kali ganda”

Getaran Jiwa - Muflis

MUFLIS
muflis dunia papa kedana
muflis wang harta kenalah gadai
muflis minda keringlah idea
muflis kata hilanglah bicara
muflis ilmu bodoh dungulah diri
muflis jiwa rasa kosonglah sentiasa
muflis cinta duduk sendirianlah sampai tua
muflis amal beratlah dosa
muflis di Mahsyar rugilah diri
muflis di hadapan Allah
keringlah air mata
deritalah diri selamanya

Kelana Putra
Mahligai-Cinta
Kuala Paka, Dungun
Sabtu 8 Disember 2012

Friday, December 7, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 199

MEREKA YANG MENDUSTAKAN HARI PEMBALASAN
 
10. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan, 11. Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. 12. Dan tiada yang mendustakannya melainkan, tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran), lagi sangat derhaka! 13. Sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: “Ini adalah dongeng orang dulu kala!”. 14. Sebenarnya!  (Ayat-ayat Kami tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur maksiat yang mereka kerjakan) 15. Jangan lagi mereka berlaku demikian! (Kalau tidak), mereka pada hari itu, tetap terdinding dari rahmat Tuhannya. 16. Kemudian, sesungguhnya mereka akan menderita bakaran api neraka. (AL- MUTAFFIFIN; 10-16)

Thursday, December 6, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 198

APAKAH MANUSIA DIBIARKAN BEGITU SAHAJA

36. Patutkah manusia menyangka, bahawa ia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupakan menerima balasan)? 37. Bukankan ia berasal dari air mani yang dipancutkan (ke dalam rahim)? 38. Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesuadah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? 39. Lalu Tuhan menjadkan daripadanya dua jenis-lelaki dan perempuan. 40. Adakah (Tuhan yang menjadikan semuanya) itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati)? (Tentu berkuasa)! (AL-QIAAMAH; 36-40)

RENUNGAN AL-QURAN 197

MANUSIA DICIPTAKAN BUKAN HANYA SIA-SIA

115. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari ada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. Maka (dengan yang  demikian)  Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ‘Arasy yang mulia. (AL-MUKMINUN; 115-116)

RENUNGAN AL-QURAN 196

ORANG-ORANG MUQARRABIN BEROLEH SYURGA

83. Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya, 84.  Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya, 85. Dan Kami lebih dekat kepadanya darpada kamu, tetapi kamu tidak melihat, 86. Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan Kami), 87. Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang yang benar? 88. Kesudahannya; jika ia (yang mati itu) dari orang-orang “Muqarrabin”. 89. Maka ia akan beroleh Syurga kenikmatan. (AL-WAAQI’AH: 83-89)

Wednesday, December 5, 2012

muTiaRa-HaDis

TIGA MACAM ORANG YANG DIBENCI

Nabi saw. bersabda: “Allah membenci tiga macam orang, tetapi benci-Nya kepada tiga orang yang lain lebih berat dari mereka.1. Membenci oran fasik, tetapi kepada orang tua yang fasik lebih membenci. 2. Membenci orang kikir, tetapi terhadap orang kaya yang kikir lebih membenci. 3. Membenci orang yang sombong tetapi kepada orang miskin yang sombong lebih benci.

 

Getaran Jiwan - Sendu

SENDU

Suatu masa nanti
aku merana merintih

berlagu tangis sendu
didakap keliru cemburu

kenangkan nasib diri
apakah aku untung

apakah aku rugi
hadir menumpang  di sini

hanya sekali
gelumang hitam putih

betapakah sukar perit
aku mengatur langkah

dari persimpangan dunia
aku  mesti  terus pergi

sendiri tanpa sesiapa di sisi
bersama aku hanya miliki

segenggam hati nurani
sebutir mutiara iman

setitis ilmu bercahaya
seraut  amal taqwa

bersama wajah mengharap
di perhimpunan maha besar

Dataran Mahsyar

 

Kelana Putra
Dungun

13 Januari 2012
Jumaat 20 Safar 1433

 

PENUNGAN AL-QURAN 195

TIDAK MENGHIRAUKAN BALASAN AKHIRAT

14. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas (terutama balasan akhirat). 15 (Dalam pada itu, manusia tidak menghiraukan balaan akhirat), oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya, dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: “Tuhanku telah memuliakan daku” 16. Dan sebaliknya apabla ia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya:”Tuhanku telah menghinakan daku”. (AL-FAJR: 14-16)

RENUNGAN AL-QURAN 194

AMALAN YANG TINGGI DARJATNYA

10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya)?  11. Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? 12. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui; apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? 13. (Di antara amal-amal itu – bagi orang-orang yang mampu) ialah; memerdekakan hamba abdi; 14. Atau memberi makan pada hari kelaparan – 15. Kepada anak yatim dari kaum kerabat, 16. Atau kepada orang-orang miskin yang terlantar di atas tanah. (AL-BALAD; 10-16)

RENUNGAN AL-QURAN 193

MANUSIA DITUNJUKI DUA JALAN

8. (Mengapakah manusia terpedaya dan bermegah-megah?). Tidakkah kami jadikan baginya; dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) 9. Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? 10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya)? (AL-BALAD: 8-10)

Tuesday, December 4, 2012

MuTiaRa HaDis - Mata

MATA YANG TAK AKAN MENANGIS
 
Nabi SAW. bersabda; "Tiap mata akan menangis pada hari akhirat kecuali empat mata:
1. Mata yang tercungkil dalam perang jihad fisabilillah
2. Mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah
3. Mata yang bangun berjaga malam kerana takut kepada Allah dan
4. Mata yang menjaga pasukan di belakang kaum muslimin."

Monday, December 3, 2012

Getaran Jiwa - Jatuh

JATUH

Gugur
luruh terhempas

pecah belah
hancur berderai

berkecai
jatuh hati

ingat tanpa henti
dalam jaga dalam tidur

jatuh cinta
terbayang  wajah rupa

rindu asyik
asmaradana

tsunami cinta
hempas goda

jatuh sakit
lesu lemah

longlai layu
jatuh bangkrup

hakis kikis harta benda
papa kedana

jatuh tupai
mampu lompat

panjat semula
jatuh bangun

cerita hidup manusia

 

Kelana Putra
Mahligai-Cinta

Kuala Terengganu
Selasa 4 Disember 2012

 

Sunday, December 2, 2012

Getaran Jiwa - Suci

SUCI

Apakah diriku ini
mampu menjelma
jadi manusia suci
jiwaraga hati nurani
setulus air mata
semurni mutiara
selembut  sutera
seputih salji
sebersih embun
taat setia hamba
suci mulia adanya
dari titik-titik noda dosa
agar di suatu masa
kelak di sana nanti
atas  kurnia restu izin
menatap memandang
kerana demi sesungguhnya
hanyalah yang suci itu
diberi daya upaya
mendekati menghadap-Mu
Tuhan  Yang Maha Suci


Kelana Putra
Mahligai-Cinta
Isnin 3 Disember 2012