Tuesday, March 19, 2013

MUTIARA HADIS 7 PERKARA YANG MEMBINASAKAN

JAUHI TUJUH PERKARA YANG MEMBINASAKAN

Nabi saw. bersabda: “Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya:”Wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara itu?” Baginda bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh iwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang dan menuduh wanita Mukminah berzina yang benar-benar menjaga kerhrmatannya”.(Riwayat al-Bukhari 2766 dan Muslim 89)

No comments:

Post a Comment