Friday, May 2, 2014

SUMPAH IBLIS KEPADA SELURUH UMAT MANUSIA

Iblis dilaknati dan sumpahnya kepada Bani Adam
 
28. Dan (ingatlah peristiwa) tatkala Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya”.
29. “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya ruh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya”.
30. (Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekelian Malaikat, semua sekali.
31. Melainkan Iblis; ia enggan turut bersama mereka yang sujud.
32. Allah berfirman: “Hai Iblis, mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu?”.
33. Iblis menjawab: “Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah yang kental yang berubah warna dan baunya”.
34. Allah berfirman: “Kalau demikian keluarah engkau daripadanya, sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan adalah (satu makhluk yang) diusir.
35. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus menerus hingga ke hari kiamat”.
36. Iblis berkata: “Wahai Tuhanku, Jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan (hari kiamat)”.
37. Allah berfirman: “Dengan permohonanmu itu, maka sesugguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh”.
38. “Hingga ke hari masa yang termaklum”.
39. Iblis berkata: Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
40. “Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hamba-Mu yang dibersihkan dari sebarang syirik”.
41. Allah berfirman: “Inilah satu jalan yang lurus, yang tetap Aku memeliharanya”.
42. “Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat (dengan pilihannya sendiri”.
43. “Dan sesungguhnya Neraka Jahanam itu, tempat yang dijanjikan bagi sekelian manusia yang menurutmu”.
44. “Ia mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka (yang sesat dan menyesatkan itu)”. (AL-JIJR: 28-44)
 
 

1 comment:

  1. Apakah sumpah Iblis kepada seluruh umat manusia (Bani Adam) setelah ia dilaknati oleh Allah SWT? Apakah erti dan kesannya terhadap setiap diri kita?

    ReplyDelete