Tuesday, July 1, 2014

AMALAN MANUSIA - BAKHIL

ORANG BAKHIL AKAN DIKALONGKAN

“Dan janganlah sekali-kali orang  yang bahkhil dengan  harta benda yang dikurniakan  Allah kepada mereka dari  kemuarahan-Nya – menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalongkan (diseksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. (AL-BAQARAH; 180)

No comments:

Post a Comment