Thursday, July 10, 2014

DOA MENGHADAPI KAUM KAFIR

"Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami (dalam perjuangan); dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir". (A-LI' IMRAAN; 147)

No comments:

Post a Comment