Thursday, February 20, 2014

ZIKRULLAH


ZIKRULLAH MENENANG TENTERAMKAN HATI MANUSIA

27. Dan orang-orang yang kafir berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) satu mukjizat dari Tuhannya?” Katakanlah (wahai Muhammad); “Sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan memberi petunjuk ke jalan agamaNya, sesiapa yang rujuk kepadaNya. – 28. (Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah”. Ketahuilah! Dengan “zikrullah” itu; tenang tenteramlah hati manusia. (AR-RA’D: 27-28)  

No comments:

Post a Comment