Friday, March 7, 2014

AMALAN MANUSIA

56. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan berharap-harap (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. (AL-A’RAAF:56)

No comments:

Post a Comment