Friday, January 9, 2015

RENUNGAN AL-OURAN 4/2015

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadaNya" (AL-BAQARAH: 172)

No comments:

Post a Comment