Thursday, July 25, 2013

Renungan Al-Quran 331

DATANG BERSENDIRIAN MENGHADAP ALLAH SWT

93. Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan ia akan datang kepada (Allah) Ar-Rahmaan sebagai HAMBA. 94. Demi seungguhnya! Allah telah mengira mereka (dengan pengetahuan-Nya) serta menghitung mereka satu pesatu. 95. Dan mereka masing-masing akan datang mengadap-Nya pada hari kiamat dengan SEORANG DIRI. (MARYAM; 93-95)

No comments:

Post a Comment