Thursday, December 12, 2013

MANUSIA


DAMAIKAN DUA SAUDARA KAMU
10. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah itu); dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. (AL-HUJURAAT:10)

No comments:

Post a Comment