Saturday, December 7, 2013

KITAB AL-QURAN

AL-QURAN  DIWARISI
 
32. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang Kami pilih dari kalangan hamba-hamba Kami; maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan tidak menindahkan ajaran Al-Quran), dan di antaranya ada yang bersiap sederhana, dan di antaranya pula ada yang mendahului (orang lain) dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah.  Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar (dari Allah semata-mata) (FAATIR;32)

No comments:

Post a Comment