Monday, December 23, 2013

Titisan Tinta

JANGANLAH BERANGAN-ANGAN UNTUK MENJADI KAYA
 
Wahai orang miskin…! Tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab, dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu di dunia mahupun di akhirat. Tidak lama lagi, kamu akan melihat beritamu dan kamu akan melihat perkataanku. Kamu akan melihat ketika engkau terluka sementara di kepalamu tidak ada topi waja yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi, kerana kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu yang dekat.Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya, kerana ia tidak tersisa di tanganmu. Rasulullah saw. bersabda; “Kehidupan yang hakiki itu ialah kehidupan akhirat”.(Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani: Jumaat 8 Syawal 545H)

No comments:

Post a Comment