Friday, December 12, 2014

Mutiara Hadis

Nabi saw. bersabda: "Seorang hamba tidak mendapat pemberian yang lebih baik baginya, daripada jika ia diberi kesempatan (taufik hidayah) untuk solat dua rakaat".

No comments:

Post a Comment