Saturday, January 18, 2014

PENENANG JIWA (Imam Al-Ghazali)

Memerangi Nafsu dan Syaitan

Sesuggunhnya Allah menciptakan makhluk ada tiga bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberi akal, tanpa diberi syahwat. Lalu Dia menjadikan haiwan yang dibekali syahwat tanpa diberi akal dan Allah menjadikan manusia dengan diberi akal dan syahwat. Jika syahwat seseorang itu mengalahkan akalnya, maka haiwan itu lebih baik daripada dia. Namun barangsiapa menggunakan akal dan menundukkan syahwatnya, tentu dia lebih baik daripada malaikat.

Syahwat itu dapat membuatkan raja menjadi hamba. Sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau dengar kisah Yusuf as. dengan Zulaikha. Yusuf menjadi raja Mesir disebabkan kesabarannya. Dan Zulaikha menjadi hina, fakir dan lemah kerana syahwatnya.. Zulaikha tidak dapat menahan cintanya kepada Yusuf.
Diceritakan Ibahawa Abu Hassan Ar Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya setelah dua tahun dia meninggal dunia. Dia mengenakan pakaian darIpada aspal. Kemudian Abu Hassan bertanya: “Wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli Neraka”. Lalu ayahnya menjawab: “Wahai anakku, nafsuku telah mengheret aku ke Neraka. Maka takutlah engkau wahai anakku, terhadap tiupan nafsumu.
Sungguh aku diuji empat perkara.
Setelah menjeratku dalam binasa.
Iblis, dunia, nafsu dan syahwat.
Bagaimana selamat, sedangkan mereka musuh semuanya.
Kulihat syahwat merayu anganku.
Di kegelapan syahwat dan keinginanku”.

No comments:

Post a Comment