Thursday, January 16, 2014

PENENANG JIWA - SABAR DAN SAKIT

SABAR DAN SAKIT (Imam Al-Ghazali r.a.)

“Barangsiapa yang ingin selamat daripada azab Allah, mendapatkan pahala dan rahmatNya dan masuk ke SyurgaNya, hendaklah dia menahan nafsu daripada segala keinginan dunia, disamping sabar atas segala kesulitan dan musibahnya. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar mempunyai banyak macam. Sabar melaksanakan perintah (taat). Sabar meninggalkan larangan-laranganNya. Dan sabar ketika mendapat bencana. Barangsiapa bersabar kerana taat, maka pada hari Kiamat, Allah akan memberinya tiga ratus darjat di Syurga. Tiap-tiap darjat itu berjarak antara langit dan bumi. Dan barang siapa yang bersabar meninggalkan larangan Allah, maka pada hari Kiamat Allah akan memberinya enam ratus darjat. Tiap darjat antara langit ke tujuh dan bumi ke tujuh. Adapun orang yang sabar atas bencana dan musibah, maka pada hari Kiamat Allah akan memberinya tujuh ratus darjat di Syurga. Tiap-tiap darjat antara Arasy dan Tsura”.

No comments:

Post a Comment