Sunday, January 12, 2014

Takut kepada Allah SWT.

TAKUT KEPADA ALLAH SWT.

Nabi SAW. bersabda: “Seorang mukmin di antara dua ketakutan, antara ajal yang sudah lalu, tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh Allah baginya, dan ajal yang akan datang juga tidak tahu bagaimana keputusan Allah terhadap dirinya, kerana itu seharusnya seorang hamba membekali dirinya dengan amalnya sendiri untuk keselamatan dirinya, dari dunia untuk akhirat, dan dari hidup untuk matinya, maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada ditanganNya, sesudah mati tidak ada kesempatan untuk minta ampun, dan sesudah dunia ini tidak ada tempat selain syurga atau neraka”. (HR Jabir r.a.)

No comments:

Post a Comment