Thursday, January 9, 2014

Mutiara Hadis - Selawat ke atas Nabi saw.

Nabi SAW. bersabda:
 "Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bacalah selawatmu kepadaku, sesungguhnya bacaan selawatmu akan sampai kepadaku, di mana saja kamu berada" (HR Abu Dawud)
"Orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebut, dia tidak membaca selawat kepadaku" (HR Al-Tarmizi)

No comments:

Post a Comment