Monday, November 4, 2013

APAKAH ERTI KEHIDPUAN

KEHIDUPAN DUNIA UMPAMA AIR HUJAN
Allah Taala berfirman dengan maksudnya:
"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur kerananya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al-Kahfi: 45)
"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Al-kahfi: 46)
Dalam kedua-dua ayat di atas Allah swt. memberi petunjuk dan peringatanNya kepada manusia mengenai hakikat kehidupan dunia serta perumpamaan hehidupan itu bagaikan air hujan. Supaya dengan perumpamaan ini manusia menjadi lebih memahami dan mengerti.
Pertama,  manusia patut mengisafi bahawa kehidupan dunia ini umpama air hujan yang Allah turunkan dari langit. Hujan yang turun saban masa dan ketika menyebabkan tumbuh subur tumbuhan-tumbuhan di muka bumi yang langsung memberikan pelbagai nikmat hidup. Allah memberikan nikmat hidup kepada manusia seumpama curahan hujan yang menyuburkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Kehidupan manusia pada akhirnya akan lenyap sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang kering, mati dan hilang ditiuo angin. Maksudnya kehidupan dunia ini adalah sementara, pinjaman dan fana' belaka pada sisi Allah.
Kedua, Allah mengingatkan manusia bahawa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara, pinjaman dan tidak akan kekal. Ini adalah hakikat kehidupan manusia biar betapa kasih sayang dan cintanya manusia kepada segala apa yang mereka miliki  di dunia ini. Tiba ketitakanya semua itu pasti hilang lenyap belaka.
Apakah yang kekal di sisi Allah? 
Dalam ayat di atas Allah berfirman "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".  Ada banyak amal perbuatan yang kekal dan diberi pahala di sisi Allah. Yang pastinya ialah semua amal soleh dan taqwa yang dikerjakan dengan ikhlas dan suci hati dengan mengharapkan keredhaan Allah swt. Semua amal perbuatan baik inilah yang boleh menjadi harapan dan manfaat kepada seseorang untuk membela dan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah SWT.  di akhirat kelak.
Sekan terima kasih, Was’salam!

No comments:

Post a Comment