Thursday, November 7, 2013

MENGADAP ALLAH SWT.

DATANG MENGADAP ALLAH SEORANG DIRI
 
93. Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan ia akan datang kepada (Allah) Ar-Rahman, sebagai hamba. 94. Demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka (dengan pengetahuanNya) serta menghitung mereka satu persatu. 95. Dan mereka masing-masing akan datang mengadapNya pada hari kiamat dengan seorang diri. (MARYAM; 93-95)

No comments:

Post a Comment