Friday, November 29, 2013

MENERIMA SURAT AMALAN DAN BALASAN

MENERIMA SURAT AMALAN  DAN BALASAN ALLAH
Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu sehingga (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menerima balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, - Maka ia akan dihisab dengan cara mudah dan ringan. Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya. Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. (AL-INSYIQAAQ; 6-12)

No comments:

Post a Comment