Sunday, November 24, 2013

HARI QIAMAT

Hari Qiamat
 
Pada hari itu, kepada Tuhanmulah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Pada hari itu, manusia dibertahu akan apa yang ia telah lakukan, dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, Walaupun ia memberikan alasan-alasannya (untuk membela diri). (AL-QIAMAT; 12-15)

No comments:

Post a Comment