Sunday, November 24, 2013

Renungan Al-Quran 437

KEKECUALIAN MENUTUP AURAT?
55. Tidak ada salahnya kepada perempuan-perempuan (yang tidak berpakaian yang melindungi anggota yang haram dipandang oleh lelaki asing itu) menemui bapa-bapa mereka, dan anak-anak lelaki mereka, dan saudara-saudara lelaki mereka, dan anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka, dan perempuan-perempuan  Islam mereka, serta hamba-hamba yang dimiliki oleh mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesugguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. (AL-AHZAAB;55)

No comments:

Post a Comment