Sunday, November 17, 2013

Selawat ke atas Nabi saw.

Selawat Munjiyat
 
"Ya Allah, tetapkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad saw. yang dengannya dapat menyelamatkan kami dari segala bala bencana dan memenuhi segala hajat kami, membersihkan kami dari segala keburukan, mengangkatkan kami ke darjat yang lebih tinggi, dan menyampaikan kepada kami seluruh kebaikan semasa kami hidup dan sesudah mati. Ya Allah, tetapkanlah kesejahteraan ke atas sebaik-baik makhlukNya, Penghulu kami Nabi Muhammad saw. dan keatas kaum keluarga, serta sahabat-sahabat baginda sekelian".

No comments:

Post a Comment