Saturday, October 19, 2013

DOA PARA AMBIA (15)


DOA NABI IBRAHIM DAN PENGIKUT-PENGIKUTNYA

“Wahai Tuhan kami! Kepada Engkau-lah sahaja kami berserah diri, dan kepada Engkau-lah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkau-lah jua tempat kembali”. “Wahai Tuhan kami! Jangan-lah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana tindasan orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami; Sesungguhnya Engkaulah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana” (AL-MUMTAHANAH: 4-5)

No comments:

Post a Comment