Monday, October 28, 2013

HIDUP MANUSIA

MANUSIA SEPERTI BINATANG TERNAK DAN LEBIH SESAT

178. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah (dengan sebab persediaannya) maka dialah yang beroleh petunjuk ; dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah (dengan sebab keingkarannya) maka merekalah orang-orang yang rugi. 179.  Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Neraka Jahanam banyak dari Jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak; bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (AL-A’RAAF: 178-179)

No comments:

Post a Comment