Sunday, October 27, 2013

NERAKA SAQAR

NERAKA SAQAR ADALAH SATU MALAPETAKA YANG AMAT BESAR

Sesungguhnya Neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang amat besar, Yang menjadi amaran bagi umat manusia. (Ia itu) bagi sessiapa di antara kamu yang mahu maju (dalam mengerjakan kebaikan) atau yang mahu mundur (daripada mengerjakanya). Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya. Kecuali puak Kanan,. (Mereka ditempatkan) di dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya, Tentang  (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah, (Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata); Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) Saqar?” Orang-orang yang bersalah itu menjawab; “Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat; Dan kami tidak pernah memberi  makan orang-orang miskin; Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, bersama-sama orang yang memperkatakannya. Dan kami  sentiasa mendustakan hari pembalasan, Sehingga kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini”. Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada)  sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. (AL-MUDDATHTHIR; ..35-48)

 

No comments:

Post a Comment