Wednesday, October 23, 2013

PENAWAR HATI

PENAWAR BAGI HATI
10 sifat terpuji (mahmudah)
Ketahui  olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak, dan menyebut oleh hamba di sini akan sepuluh perkara, kerana mengikut akan Al-Iman Al-Ghazali  di dalam Kitab Al-Arba’in;
 
1.Taubat daripada segala dosa
2. Takut akan Allah Taala
3. Zuhud
4. Sabar
5. Syukur
6. Ikhlas
7. Tawakkal
8. Kasih akan Allah Taala
9. Redha dengan qadha Allah Taala
10.Mengingat akan mati
 

No comments:

Post a Comment