Monday, October 28, 2013

KITAB AL-QURAN

Al-QURAN  PERINGATAN BAGI SELURUH PENDUDUK ALAM

“Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang direjam. (Dengan yang demikian) maka kemanakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan  Al-Quran?  Al-Ouran  itu tidak lain hanyalah PERINGATAN BAGI SELURUH PENDUDUK ALAM.  Iaitu bagi sesiapa  dari kamu yang mahu tetap teguh di atas JALAN  ISLAM YANG BETUL. Dan kamu tidak akan dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun) kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam (At-Takwir: 25-29)

No comments:

Post a Comment