Saturday, October 19, 2013

HARI KIAMAT

SIAPAKAH YANG DAPAT MENYELAMATKAN?

 Dan, wahai kaumku! Sesungguhnya aku tidak bimbang  kamu akan ditimpa azab seksa hari (kiamat) yang padanya masing-masing menjerit memanggil (memohon pertolongan), -(ia itu) hari kamu berpaling undur melarikan diri; padahal semasa itu tidak ada sesiapapun yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah.  Dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan Allah (disebaban pilihannya yang salah), maka tiada sesiapapun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. (AL-GHAFIR; 32-33)

No comments:

Post a Comment