Friday, January 13, 2012

RENUNGAN AL-QURAN 36


GOLONGAN KIRI HIDUP DALAM AZAB SENGSARA

Allah Taala berirman dengan maksudnya:

"Dan golongan kiri, alangkah seksanya keadaan golongan kiri itu? Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang mengelegak. Serta naungan dari asap hitam, yang tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia, dari mengingati hukum Tuhan). Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Dan mereka selalu berkata: "Apakah kita sesudah mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? "Dan adakah juga datuk nenek kita yang terdahulu (dibangkitkan hihup semula)?" (Al-Waaqi'ah: 41-48)

"Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan-pada hari kiamat yang termaklum".(Al-Waaqi'ah: 49-50)

"Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang tersesat lagi mendustakan (kedatangan hari kiamat), Benar-benar akan memakan pohon zaqqum dan akan memenuhi perut dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum pula air panas yang mengelegak, "iaitu kamu minum seperti unta berpenyakit serta kehausan serta tidak puas-puas". Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan". (Al-Waaqi'ah: 51-56)

"Kamilah yang telah menciptakan kamu, maka kmu tidak membenarkan (hari kebangkitan)? Tidakkah kamu memikirkan tentang air mani yang kamu pancutkan (ke dalam rahim)? Kamukah yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannnya. Kamilah yang menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Bahkan berkuasa untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu) dan berkuasa menciptakan kamu kelak (diakhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Demi sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan kedua?" (Al-Waaqi'ah: 57-62)

"Tidakkah kamu lihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan tanaman itu kering dan hancur, maka jangan kamu hairan tercengang. Sambil berkata "Sesungguhnya kami menanggung kerugian, bahkan kami hampa (dari mendapat sebarang hasil). Selain itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan) atau Kami yang menurunkan? Kalau Kami kehendaki, nescaya Kami jadikan ia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Akhirnya apakah kamu tidak melihat api yang kamu nyalakan (dengan cara gesekan)? Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami yang menjadikannya? Kami jadikan api itu sebagai peringatan (bagi orang-orang yang melalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda yang memberikan kesenangan kepada orang-orang musafir". (Al-Waaqi'ah: 63-73)

"Oleh yang demikian (wahai orang yang lalai) Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar." (Al-Waaqi'ah: 74)

Dalam ayat-ayat surah Al-Waaqi'ah sebagaimana pertikan terjemahan di atas Allah swt. menceritakan perihal golongan kiri yang mendapat azab seksa dalam neraka pada hari akhirat disebabkan oleh tindakan mereka tidak beriman dan mempercayai hari kebangkitan semula dan hari kiamat. Golongan ini juga ditempelak oleh Allah kerana mereka tidak melihat, dan mempercayai kekuasaan Allah semasa kehidupan di dunia dan terus berada dalam kesesatan.

Antara perkara-perkara penting yang patut menjadi peringatan dan petunjuk kepada kita berhubung perkara ini seperti yang terdapat dalam banyak ayat-ayat Allah dalam Surah Al-Waaqi'ah dan beberapa surah lain mengenai hari kiamat.
Pertama, golongan kiri iaitu orang-orang yang menerima suratan amal dengan tangan kiri (ashabul masyamah) pada hari kiamat kelak dan mereka berada dalam neraka yang penuh dengan azab seksa Allah. Firman Allah bermaksud: "Dan golongan kiri, alangah sengsaranya golongan kiri itu". (Al-Waaqi'ah: 8). Kelak mereka berada dalam suasana angin yang amat panas membakar dan air panas mendidih serta dinaungi awan hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
Kedua, semasa hidup di dunia mereka ini begitu lalai dengan  pelbagai kemewahan dunia dengan terus menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Mereka juga tidak mempercayai kuasa Allah yang pasti membangiktkan mereka termasuk datuk nenek mereka dan semua manusia yang terdahulu dan terkemudian untuk dihidupkan semula. Ternyata golongan kiri ini sama sekali tidak percaya dan tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka menyoal dan mendustakan perkara kebangkitan hidup semula dan hari kiamat yang Allah telah nyatakan berulang-ulang kali di dalam Al-Quran.
Ketiga, semua manusia pasti tetap Allah dikumpulkan pada hari kiamat, tanpa meninggalkan seorangpun. Allah saw. berfirman dengan maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, dan tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan - pada hari kiamat yang termaklum.". Perkara ini telah di ulang-ulang banyak kali di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk peringatan kepada umat manusia.
Keempat, orang-orang yang telah sesat dan mendustakan kedatangan hari kiamat ini diberikan hidangan kepada mereka dan mereka benar-benar akan memakan dan meminumnya. Hidangan tersebut tidak lain dan tidak bukan, iaitu pohon zaqqum yang memenuhi perut mereka dan air panas yang mengelegak yang mereka meminumnya tidak putus-putus umpama unta berpenyakit yang sangat dahaga kehausan.
Kelima, Allah swt juga menempelak orang-orang dari golongan kiri dengan berbagai-berbagai psersoalan  tentang beberapa perkara lain yang pada semasa kehidupan di dunia dahulu mereka itu mengingkarinya. Antaranya ialah seperti kekuasaan Allah dalam penciptaan pertama bagi manusia dan kekuasaan jua  dalam penciptaan kedua iaitu kebangkitan untuk hidup semula. Tetapi mereka itu tidak mempelajarinya, bahkan medustakannya.
Allah juga menyatakan kekuasaanNya atas beberapa hal seperti  dalam  menumbuhkan tanam-tanaman, menjadikan hujan, menjadikan kayu kayan dan api untuk kesenangan hidup manusia. Semua ini terletak di bawah kekuasaanNya dan Dialah yang berkuasa melakukan sebaliknya mengikut apa yang Dia kehendaki. Sayangnya hal ini tidak dilihat dan dipelajari oleh ramai manusia.
Keenam, akhirnya Allah swt. menyeru dan memeritahkan manusia supaya bertasbih kepadaNya, sebagaimana firmanNya: "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

Kesimpulannya, itulah yang pasti berlaku terhadap manusia dari golongan kiri. Mereka di balas  dengan azab seksa, kesengsaraan dan penghinaan yang tiada tolak bandingnya oleh Allah swt. Allah menceritakan semua perkara yang ghaib mengenai hari akhirat - hari kiamat dan hari pembalasan ini agar semua manusia mempunyai keyakinan dan beriman teguh mengikuti jalanNya yang lurus berbekalkan ilmu, amal kebaikan dan amal taqwa.

No comments:

Post a Comment