Wednesday, April 2, 2014

NABI MUSA

TONGKAT NABI MUSA
 
17. “Dan apa bendanya yang di tangan kananmu itu wahai Musa?”
18. Nabi Musa menjawab: “Ini ialah tongkatku; aku bertekan ke atasnya semasa berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku dan ada lain-lain lagi keperluanku kepada tongkat ini”.
19. Allah Taala berfirman: “Campakkanlah tongkatmu itu wahai Musa”.
20. Lalu ia mencampakkannya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar.
21. Allah berfirman: “Tangkaplah akan dia, dan janganlah engkau takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal”.
22.Dan kepitlah tanganmu dicelah lambungmu; nescaya keluarlah ia  putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat; sebagai satu mukjizat yang lain.”. (TAHA; 17-22)

No comments:

Post a Comment