Saturday, April 19, 2014

Mutiara Hadis - Orang yg zalim

ORANG YANG BERBUAT ZALIM
 
Nabi saw. bersabda: “Sesiapa yang berbuat zalim terhadap saudaranya berupa kehormatan atau harta, hendaklah meminta halalnya sekarang juga, sebelum dituntut pada hari yang tidak ada dinar atau dirham (wang emas atau perak) maka jika dia mempunyai amal soleh diambil menurut kadar kezalimannya, dan bila tidak mempunyai amal soleh, maka diambilkan dari kejahatan orang itu untuk dipikulkan padanya".

No comments:

Post a Comment