Thursday, April 3, 2014

NABI MUSA

NABI MUSA MEMBELAH LAUT
77. Demi sesungguhnya Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa; “Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar mengembara pada waktu malam, kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu, untuk mengadakan jalan  yang kering bagi mereka di laut itu; janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. (TAHA: 77)

No comments:

Post a Comment