Thursday, April 3, 2014

NABI MUSA

NABI MUSA MERASA SEDIKIT TAKUT
Mereka berkata: “Wahai Musa! Engkaukah yang akan mencampakkan terlebih dahulu ataukah kami yang mula-mula mencampak?” Nabi Musa menjawab: “Bahkan kamulah campak dahulu”. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda-benda berjalan disebabkan sihir mereka. Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya. Kami berfirman kepadanya: “Janganlah engkau takut (wahai Musa)! Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. (TAHA: 65-68)

No comments:

Post a Comment