Sunday, April 27, 2014

ALLAH SWT.

Dan katakanlah: Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak, dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNaya dan tiada bagiNya penolong  disebabkan sesuatu kelemahanNya dan hendaklah engkau membesarkan dan memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh. (AL-ISRAA’: 111)

No comments:

Post a Comment