Tuesday, October 22, 2013

SEBUTLAH NAMA TUHANMU

“Dan sebutlah (dengan lidah dan hati) akan nama Tuhanmu (terus menerus siang dan malam), serta tumpukanlah (amal ibadatmu) kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan”. (AL- MUZZAMMIL;8)

No comments:

Post a Comment