Thursday, September 12, 2013

Renungan Al-Quran 396

PENCIPTAAN MANUSIA
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari satu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) di tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang  belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”. (Al-Mu’minuun: 12-14)
“Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekelian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekelian akan dibangkitkan (dari kubur) di hari kiamat. “ (Al-Mu’minuun: 15-16)
Firman Allah dalam ayat-ayat di atas menceritakan perihal penciptaan  manusia. Allah swt. menyatakan bahawa sesungguhnya manusia adalah saripati yang berasal dari tanah. Asal kejadian manusia pertama iaitu Nabi Adam a.s. daripada tanah ini ada Allah ceritakan di dalam ayat-ayatNya yang lain.
Daripada saripati tanah itulah Allah ciptakan air mani di dalam rahim (wanita). Di alam rahim inilah manusia itu tumbuh dan membesar secara berperingkat-peringkat menjadi segumpal darah yang seterusnya menjadi segumpal daging,  membentuk tulang belulang dan pada akhirnya membentuk diri manusia. Semua ini merupakan salah satu daripada ciptaan Allah Maha Pencipta.
Dalam ayat-ayat berikutnya Allah mengingatkan bahawa sesungguhnya semua manusia akan benar-benar mati dan akan dibangkitkan semula dari kubur pada hari kiamat kelak. Dengan ini perjalanan manusia berpindah dari alam dunia (kehidupan), mengalami ajal kematian dan berada di alam kubur (alam barzakh), kemudian dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat serta seterusnya menjalani kehidupan di alam akhirat.
 

No comments:

Post a Comment