Sunday, September 15, 2013

Renungan Al-Quran 400

KEPADA SIAPAKAH SYAITAN-SYAITAN ITU SELALU TURUN?

221. Mahukah aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun? 222. Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. 223. Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh Syaitan-syaitan itu) sedang kebanyakan beritanya adalah dusta. (ASY-SYUARAA’: 221-223)

No comments:

Post a Comment