Sunday, September 15, 2013

Renungan Al-Quran 399

AL-QURAN SEBAGAI ROH YANG MENGHIDUPKAN HATI

52. Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad) – Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati) dengan perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu); apakah Kitab (Al-Quran) itu dan juga tidak mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran; cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. 53. Ia itu jalan Allah Yang Memiliki dan Menguasai segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ingatlah kepada Allah jua kembali segala urusan. (ASY-SYURA:52-53)

1 comment:

  1. Hati adalah raja kepada hamba (jiwaraga). Hati manusia boleh berada dalam keadaan bersih dan hidup segar atau sebaliknya sedang sakit atau hati itu terus mati. Namun bagaimanakah manusia/hamba itu dapat menghudupkan hatinya....dan apakah sebenarnya yang menjadi roh kepada hati manusia?

    ReplyDelete