Wednesday, September 11, 2013

Titisan Tinta

10 AKHLAK PARA WALI

1.Bersih hati 2. Ringan tangan (dermawan) 3. Benar lidah 4. Merendah diri 5. Sabar dalam penderitaan 6. Menangis di waktu sendirian 7.Menasihati sesama makhluk 8. Kasih sayang kepada sesama mukminin 9. Memikirkan kerosakan dunia dan 10. Mengambil pelajaran daripada segala kejadian dan peristiwa.

 

No comments:

Post a Comment