Monday, September 9, 2013

Renungan Al-Quran 388

MENDAPAT HIDAYAH PETUNJUK ATAU SESAT?

97. Dan sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagian; dan sesiapa yang disesatkan-Nya maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka, penolong-penolong  yang lain daripada-Nya…..(AL-ISRAA’:97)

No comments:

Post a Comment