Friday, September 6, 2013

Renungan Al-Quran 384

MANUSIA TERBAHAGI KEPADA TIGA PUAK

1. Apabila berlaku hari kiamat itu, 2. Tiada siapapun yang dapat mendustakan kejadiannya. 3. Kejadian hari  kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar) dan meninggikan (golongan yang taat)…7. Dan kamu menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya); 8.Iaitu puak kanan;-alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu? 9. Dan puak kiri; - alangkah seksanya keadaan puak kiri itu? 10. Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang mendahului (mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak). (AL-WAAQIAH: 1-10)

No comments:

Post a Comment