Monday, August 5, 2013

RENUNGAN AL-QURAN 335

ALLAH ADALAH DEKAT DAN MENGABULKAN DOA HAMBANYA
Allah Taala berfirman dengan maksudnya:
“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, (maka jawablah), bahawasanya Aku adalah dekat.  Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahKu dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (AL-Baqarah: 186)
Dalam ayat diatas Allah swt. menyahwukan kepada Nabi saw. agar  apabila ditanya oleh hamba-hambaNya mengenai Allah, maka baginda diminta menjawab dengan mengatakan bahawasanya Allah itu adalah dekat dan Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila memohon kepadanya. Mereka dikehendaki mematuhi segala perintah dan beriman kepada Allah supaya mereka selalu berada dalam kebenaran.
Dalam hal ini kita selayaknya mempelajari dan memahami maksud yang tersurat dan juga yang tersirat di sebalik ayat ini. Ada beberapa hal yang patut kita pelajari dan fahami dengan mendalam akan maksud dan pengiktibaranya. Perkara-perkara ini ada dihuraikan oleh para ulamak dalam kitab-kitab mereka. Antaranya hal-hal utama yang dimaksudkan ini ialah:
1.     Allah itu dekat kepada hamba-hambaNya.
2.     Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa dan memohon kepadaNya
3.     Allah menhendaki orang-orang yang berdoa itu memenuhi segala perintahNya.
4.     Allah menghendaki orang-orang yang berdoa itu beriman kepadaNya.
5.     Ini adalah supaya mereka ini selalu berada dalam kebenaran.
 
IKHLAS
Baginda Nabi saw. bersada dengan ertinya:
Adakalanya Malaikat membawa amal seorang hamba dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hadirat Allah, maka Allah berfirman kepada mereka: “Kamu hanya mencatat amal hambaKu, sedang aku mengawasi isi dan niat hatinya, hambaKu ini tidak ikhlas kepadaKu dalam amalnya, maka catatlah  dalam sijjin”, dan adakalanya membawa naik amal hamba lalu mereka anggap sedikit dan kecil sehingga sampai kepada Allah, maka Allah berfirman kepada Malaikat: "Kamu  mencatat amal perbuatan  hambaKu   dan Aku mengawasi isi hati dan niatnya, orang ini benar-benar ikhlas dalam amal perbuatan kepadaKu, catatkan amalnya dalam illiyin.”
 

1 comment:

  1. Allah Taala adalah dekat kepada setiap hamba dan mengabulkan doa bagi sesiapa yang beriman, taat dan ikhlas di dalam amalnya.

    ReplyDelete