Monday, August 26, 2013

Renungan Al-Quran 366

KECELAKAAN  BESAR

1.Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan), 2. Ia itu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang-cupak) dari orang-orang lain mereka mengambilnya dengan cukup.3. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (AL-MUTAFFIFIIN: 1-3)

No comments:

Post a Comment