Thursday, August 29, 2013

Renungan Al-Quran 372

AGAMAKU DAN AGAMAMU

1.Katakanlah (wahai Muhammaad); “Hai orang-orang kafir! 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3.Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. 4. “Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. 5. “Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat”. 6. “Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku”. (AL-KAAFIRUUN: 1-6)

No comments:

Post a Comment