Sunday, August 11, 2013

RENUNGAN AL-QURAN 337

PERINTAH ALLAH SUPAYA BERIBADAT DAN BERBUAT BAIK
Allah Taala berfirman dengan maksudnya:
"Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua:  dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat,  dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membanggakan diri" (An-Nisaa': 36)
Ada tiga perkara utama yang terkandung dalam ayat diatas yang patut menjadi petunjuk dan amal dalam kita melakukan ibadah  Allah. Semuanya itu merupakan perintah Allah berhubung dengan ibadat, berbuat kebaikan dan kebencian Allah terhadap orang-orang yang sombong takbur dan membangga diri.
Pertama, manusia diperintahkan supaya beribadat kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan Allah dengan segala apa yang lain. Beribadat kepada Allah merupakan suatu perkara yang begitu luas pengertian dan cakupannya.  Ia bukan sahaja meliputi ibadat khusus yang nyata di perintahkan untuk setiap diri seperti dalam Rukun Islam (Syahadah, mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan mengerjakan haji) bahkan mengandungi semua amal perbuatan baik, kebajikan dan kebaktian terhadap Allah dan juga kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Semua ini mesti dilakukan hanya senya kerana Allah dan tidak di sekutukan dengan apa jua yang lain,  umpamanya kepada seseorang manusa, benda-benda dan syaitan-syaitan yang dipercayai dan disekutukan dengan Allah.
Kedua, Allah memerintahkan manusia berbuat baik kepada orang-orang lain yang disebutkan dengan begitu jelas iaitu;  (a) kedua ibu bapa, (b) kaum kerabat, (c) anak-anak yatim, (d) orang-orang miskin, (e) jiran-jiran tetangga yang dekat dan jauh, (f) rakan sejawat atau kawan-kawan, (g) orang-orang musafir yang terlantar seperti dalam kesakitan dan penderitaan, dan (h) hamba yang dimiliki.  Dalam kesibukan dan kekalutan hidup seharian-harian, mungkin ramai di antara kita kurang menyedari dan memberi perhatian kepada semua kumpulan orang-orang yang disebutkan itu. Maka terlepaslah peluang untuk kita menyempurnakan ibadat kita kepadaa Allah.
Ketiga, Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membanggakan diri. Perkara ini juga menjadi suatu hal yang patut sentiasa kita renungi dan perbaikinya kerana ada banyak perkara yang kita lakukan hari demi hari itu tidak mudah terlepas dari perasaan dan tingkah laku yang bersifat sombong takbur dan membanggakan diri. Iaboleh berpunca dari kata-kata (lisan) dan perbuatan anggota-onggota tubuh badan kita sendiri dengan gaya dan lagak tertentu  yang memang kita sedari dan kadang kala kita sendiri kurang atau tidak menyedarinya.
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment