Sunday, August 25, 2013

Renungan Al-Quran 364

BERTASBIH PAGI DAN PETANG

41. Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah serta sebutlah nama Alah dengan ingatan serta sebutan sebanyak-banyaknya: 42.Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi dan petang. (AL-AHZAAB: 41-42)

No comments:

Post a Comment