Saturday, August 24, 2013

Renungan Al-Quran 360

JANGAN BERBUNUHAN SESAMA SENDIRI

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu. (AN-NISSA: 29)

No comments:

Post a Comment